Logo Protestantse Kerk NederlandActueel
| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | predikant | Zincafé |

Kerkschip kogerkerk, onderzijde Interieur KogerkerkKogerkerk - glas in lood raam
Kogerkerk, onderzijde kerkschip Kogerkerk, liturgisch centrum Kogerkerk, glas in loodraam oostgevel

Actuele berichten van en rondom de Kogerkerkgemeente:

Hieronder kunt u lezen over:

1.
Kerkdiensten in de tijd voor Pasen
2.
Leeskring “Niet in Gods naam”
3. Vrienden van de Kogerkerk
4. Vespers in de 40 dagen tijd
5. Historische Kogerkerk en Stolp bruisen van activiteiten, kerkelijk en cultureel
6. Predikantenborden
7. Bijzondere viering PKN kerken, 27-5 in Oostzijderkerk
Meer informatie over deze onderwerpen:   

1. Kerkdiensten in de tijd voor Pasen

Zondag 25 maart

Palmzondag en bevestiging ambtsdragers
Deze zondag is in dubbel opzicht dubbel: we staan stil bij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, feestelijk, maar overschaduwd door de wetenschap van wat komt: het lijden en sterven van Jezus.
Dubbel ook omdat het een zondag in de 40dagentijd is en daarmee één die in het teken staat van bezinning en inkeer. Tegelijk een feestelijke zondag omdat er twee diakenen bevestigd zullen worden. Op deze zondag zal Victor na jarenlange inzet en lidmaatschap van de kerkenraad uit het ambt van diaken ontheven worden. Dittie Veersma en Hennie Roode zullen in zijn plaats als diaken bevestigd worden.

Diensten in de Stille week

Op Witte Donderdag 29 maart zal de Maaltijd van de Heer worden gevierd.
Op Goede Vrijdag 30 maart lezen we het lijdensverhaal.
Op Stille Zaterdag 31 maart is er doopgedachtenis.

ds. Margo Trapman


2. Leeskring “Niet in Gods naam”

Activiteit van de regionale protestantse kerken en de VVP Noord-Holland.
Gelezen en besproken wordt een aantal hoofdstukken uit het gelijknamige boek van rabbi Jonathan Sacks, dat als ondertitel heeft ‘Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld’.

Sacks legt uit hoe religie in het algemeen tot geweld kan leiden maar ook hoe het aan vrede en stabiliteit kan bijdragen. Vervolgens gaat hij nader in op de beladen relatie tussen de abrahamitische geloven, Judaïsme, Christendom en Islam. Sacks gaat in op een aantal teksten en verhalen uit de bijbel. Hij laat aan de hand daarvan zien waar de spanning zit én hoe we elkaar allemaal kunnen zien als kinderen van Abraham, allemaal kostbaar in Gods ogen en allemaal gezegend.

De leiding van de leesgroep is in handen van ds. Henri Frölich, ds. Bart Vijfvinkel en ds. Margo Trapman.
De groep zal maximaal 12 deelnemers groot zijn. Bij grotere belangstelling zal een parallelgroep gestart worden. Data en tijd voor deze groep worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Dus ook als u niet op donderdagmiddag kunt, kunt u zich aanmelden. Dat dan wel graag aangeven. Deelnemers schaffen het boek zelf aan.
Mocht de kosten een bezwaar zijn, kunt u contact opnemen met één van de begeleidende predikanten.

Boekgegevens: Rabbi Jonathan Sacks, "Niet in Gods naam - Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld’, uitgeverij Kok, ISBN 978 90 435 2718 7, prijs € 22,50 of € 9,99 voor de E-book versie.

Informatie: Marie Visser, tel. 075 61 20 232.

Volgende datum: donderdagmiddag 22 maart

Tijd: 13.30 - 15.00 uur Locatie: De Stolp

ds. Margo Trapman

3. Vrienden van de Kogerkerk

Koog aan de Zaan - In de historische Kogerkerk wordt op zaterdagmiddag 7 april een bijzonder concert gegeven, geheel verzorgd door Zaans Jong Talent.

In een afwisselend programma zullen vocale en instrumentale solisten hun kunnen tonen. Onder leiding van Ellen Carmiggelt en Jet Vleeming en met pianobegeleiding door Peter de Jong zingt het Kinderkoor van het Apostolisch Genootschap Zaandijk liedjes met Nederlandse en Engelse tekst zoals het bekende 'Somewhere' van Leonard Bernstein. Instrumentale solisten, vooral op piano zijn onder andere Kalle Laan ('Indianenlied'), Lucas Kaas ('Moulin' uit Amélie van Yann Thierssen) en Tom Sistermans met werk van Liszt en Beethoven.

Het concert dat georganiseerd wordt door de Stichting Vrienden van de Kogerkerk begint om 16:00 uur. Kerk open 15:15 uur. Toegang vrij.

4. Vespers in de 40 dagen tijd

Een moment van stilte en bezinning midden in de week. Ook dit jaar bent u weer van harte welkom bij een serie van 6 oecumenische vespers in de tijd op weg naar Pasen. De vespers worden voorbereid en voorgegaan door mensen van Doopsgezinde, Protestantse en Rooms-Katholieke huize uit Zaandam, Koog a/d Zaan en Zaandijk.

Het thema is dit jaar ‘Vertrouwen in de toekomst….’. Dit is het motto van het nieuwe kabinet maar wat wordt er eigenlijk mee gezegd? Is er wel reden om vertrouwen te hebben in de toekomst? Aan de hand van zes subthema’s wordt het thema verder uitgediept. Leeftijd, het milieu, gezondheid, zelfbewustzijn, vluchtelingen en wereldpolitiek zijn een aantal zaken die van invloed zijn op vertrouwen in de toekomst.

Net als voorgaande jaren zijn stilte en een meditatieve sfeer belangrijke ingrediënten van de vespers.

De vespers zijn steeds op woensdagavond, ze beginnen om 19.15 uur en duren maximaal een half uur, zodat u daarna eventueel naar een andere afspraak / activiteit kunt.

De vespers worden dit jaar gevierd in de Koger Vermaning, Lagendijk 34, 1541 KC Koog aan de Zaan.

De eerstvolgende data zijn 21 en 28 maart.

Informatie: Ineke van Dongen, ivandongen@xs4all.nl

 

5. Historische Kogerkerk en Stolp bruisen van activiteiten, kerkelijk en cultureel

Kerkdiensten: open en gastvrij - De bijbel als inspiratiebron voor vrede en gerechtigheid en zorg voor de aarde. Of u nu zoekt naar  bezinning, gewoon nieuwsgierig bent of uit nostalgie, Welkom!

Bovenstaand citaat vormt het begin van een pagina in de gids “Bij ons in de wijk” van het Brandtweer en het Sociaal Wijkteam. Deze gids, die per kwartaal uitkomt, wordt in Oud-Koog en Oud-Zaandijk huis aan huis bezorgd.

De kerkenraad is voorstander van een goede samenwerking met de buurt. Dit resulteerde in het voorstel in de wijkgids een pagina te vullen. Dit biedt de Kogerkerkgemeente en de Stichting Vrienden van de Kogerkerk de kans zichzelf zichtbaarder te maken en de inwoners op de hoogte te brengen van al onze activiteiten.

Nieuwsgierig hoe het er uit ziet?  De wijkgids ligt zowel achterin de kerk als in de Stolp ter inzage. De geïnteresseerde die thuis verder wil lezen, kan een exemplaar meenemen. En wie in oud-Koog of oud-Zaandijk woont kent de gids natuurlijk al.

Liesbeth Rijken - Kralt

 

6. Predikantenborden

In de Kogerkerk hangen op twee plaatsen borden met de namen van predikanten van de voormalige Hervormde Gemeenten van Koog en Zaandijk.

Aan de zuidwand, boven het balkon achter de preekstoel staan de namen van de predikanten van de Zaandijker Kerk. Dit bord eindigt met de tekst dat op 1-1-1971 de Hervormde Gemeenten van Koog aan de Zaan en Zaandijk zijn samengevoegd. Bij deze samenvoeging was ook de zgn. Kapelgemeente, die kerkte in het kerkgebouw onder molen de Bleeke Dood (‘onder de roeden’), betrokken.

De predikanten van de Kogerkerk zijn vermeld op twee kleinere borden, die tegen de wand naast de banken links van de ingang hangen. Deze borden waren al geruime tijd niet meer bijgewerkt. Christiaan Warner heeft ze nu bijgewerkt, zodat ze weer compleet zijn. Dat was een nauwgezet werkje waarin hij veel tijd heeft gestoken. Het resultaat mag er zijn! De kerkenraad dankt Christaan daarvoor.

7. Bijzondere viering PKN Kerken 

Op de zondag na Pinksteren is er één gemeenschappelijke viering van alle PKN gemeenten in de Zaanstreek. De `eigen` kerken zijn op die zondag gesloten. Het belooft een mooie en veelstemmige viering te worden!

De vernieuwde kerkorde die rond die tijd in werking treedt zet in op onderlinge ontmoeting en samenwerking van gemeenten. Het leek de werkgemeenschap van predikanten goed om dit meteen op te pakken met een viering waarin we elkaar ontmoeten en nog beter leren kennen. Samen zijn we kerk.

Predikanten en gemeenteleden uit de verschillende gemeenten bereiden de viering voor en zullen die zondag voorgaan. Verdere medewerking zal worden verleend door het harmonieorkest Soli Deo Gloria uit Zaandam en Interkerkelijk Gospelkoor Revival.

Het duurt nog even, maar noteert alvast:

Zondag 27 mei 2018 om 10.00 uur in de Oostzijderkerk.

Gemeenschappelijke viering van de Zaanse PKN-kerken

 

Een speciale busdienst langs de verschillende Zaanse dorpen wordt geregeld.