Logo Protestantse Kerk Nederland   De Kogerkerkgemeente

| Home | Aanmelden | Actueel | Anbi gegevens Agenda | Contact | Diaconie | Historie | Jongeren | Kerkdiensten | KerkbladKoppelingen | Pastoraat | Predikant | Preken | Wie wij zijn | Zincafé |

Kogerkerk - predikant bij ingang
Kogerkerk interieur met preekstoel en liturgisch centrum
Kogerkerk, ingangsportaal Kogerkerk, liturgisch centrum

De Kogerkerkgemeente te Koog aan de Zaan werkt binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland.
In de website van de Kogerkerkgemeente vindt u informatie over:

-    Aanmelden als lid of als verbonden met de Kogerkerkgemeente
-    Actuele zaken
-    Agenda
-    Contact met de kogerkerkgemeente
-    Diaconie

-    Historie van de Kogerkerkgemeente
-    Jongeren
-    Kerkblad 'Rond de Kogerkerk'
-    Kerkdiensten
-    Koppelingen naar websites van kerken en instellingen
-    Pastoraat
-    Predikant
-   
Wie zijn wij - Info over de Kogerkerkgemeente
-    Zincafé Kogerkerk