Predikant

| Home  |Kogerkerkgemeente  | Contact  | Diaconie  | Jongeren | Kerkdiensten | | Preken | Pastoraat

ds. Margo Trapman
Jan Steijnstraat 33
1544 XH  Zaandijk

tel.nr. 075 20 21 601 / 06 47 06 78 94
e-mail: ds.sm.trapman at gmail.com ( at = @ en spaties weg)

Sinds mei 2010 ben ik predikant van de Hervormde Gemeente Koog aan de Zaan en Zaandijk. Hiervoor ben ik een jaar werkzaam geweest als inval-predikant bij de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. Verder heb ik naast mijn studie en in de periode daarna in diverse gemeenten / kerken meegedaan en meegewerkt aan verschillende activiteiten.

Studie

Ik heb in Utrecht gestudeerd. Mijn hoofdvak was praktische theologie en ik had een klein bijvak Nieuwe Testament en een klein bijvak Oude Testament. In 2002 heb ik mijn doctoraal afgerond met een scriptie over het werk van Riet Bons – Storm. Zij heeft diverse boeken over pastoraat geschreven. Belangrijk en terugkerend thema daarin is wat zij ‘het punt X’ noemt, datgene van waaruit wij komen tot een verstaan. Wat versimpeld gezegd kan dit punt zijn gelegen in de ontmoeting tussen twee mensen of in de ontmoeting met God. Maar het hangt ook samen met de ontmoeting van theologie en psychologie in het pastoraat. Dit punt X om te komen tot verstaan is zo belangrijk omdat interpretatie en alles wat daarmee samenhangt zo’n grote rol speelt in pastoraat.
Corja Menken – Bekius was mijn begeleider en eerste beoordelaar van mijn scriptie.

Ook de kerkelijke opleiding tot predikant heb ik in Utrecht gevolgd, bij wat eerst nog de opleiding van de hervormde kerk was en later de PThU werd, de opleiding tot predikant voor de Protestantse Kerk Nederland. Deze opleiding heb ik afgerond met een studie naar het noemen van God als Vader en de mogelijkheid en ruimte om God ook moeder te noemen. Kune Bieseveld heeft mij hierin begeleid. 

Waarom predikant?

Ik wilde graag predikant worden omdat in het werk van een predikant twee voor mij belangrijke zaken in dit leven met elkaar verbonden worden: de ontmoeting met God en de ontmoeting met mensen.
De kerk, de kerkdienst ervaar ik als een plaats en tijd van rust, stilte, bezinning in een hectische en chaotische wereld waar veel op een mens af komt. Daar mogen we even op adem komen, getroost worden en moed ingesproken. Daar kunnen we met elkaar stil staan bij waar het echt op aan komt in het leven, elkaar herinneren aan Gods liefde en trouw en die met elkaar vieren.
Margo Trapman
Foto: Erik Appeldoorn