Logo Protestantse Kerk Nederland Diaconie
| home | kogerkerkgemeente | kerkdiensten | actueel | pastoraat |

gedenkbord zuidgevel, 1685
Kogerkerk - doopbekken
Kogerkerk -  gedenkbord met bouwjaar 1685 Kogerkerk - doopbekken


Collectedoelen

De diaconiecollectes hebben de volgende bestemming:


18 maart: Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in India

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Wij willen kinderarbeid tegen gaan en iedere kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.
De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Ze lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. Veel kinderen moeten werken en gaan vaak niet naar school. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kinderen te vinden. Ze zoeken de kinderen op in de fabrieken en op straat. Samen met de gezinnen werken de gepassioneerde medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen.
SAVE is één van de projectpartners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/save.

25 maart: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden, waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Mothers’ Union in Oeganda.

1 april Pasen: Zet kinderen aan het kliederen.

Op een zondagmiddag in Spijkernisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart.

8 april: Bed, Bad en Brood.

Het Leger des Heils is er voor mensen die vaak met veel problemen tegelijkertijd in een uitzichtloze situatie lijken te verkeren. Wij vinden dat iedereen in Nederland op zijn minst voldoende te eten en een dak boven het hoofd moet kunnen hebben. Wij zien het dan ook als onze kerntaak om daar waar nodig mensen op te vangen en hen te helpen voorzien in deze levensbehoeften. Wij maken ons hard voor een menselijk bestaan, waarbij in de aanpak de mens, professionaliteit en samenwerking in de keten centraal staan. Naast opvang en eten (ofwel: bed, bad en brood) betekent dit ook dat de mensen om wie het gaat hun dag zinvol kunnen doorbrengen. Het Leger des Heils kijkt met hen naar mogelijkheden voor een dagbesteding.

15 april: Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

22 april: Zingen en bidden op de adem van de getijden.

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

29 april: Voedselbank Zaanstreek- Waterland

Stichting Voedselbank Zaanstreek verspreidt wekelijks tussen de 275 en 285 pakketten.
Er zijn zo'n 280 gezinnen (een kleine 800) mensen afhankelijk van die hulp.
Daaronder zo'n 335 kinderen onder 18 jaar.
Uw financiële hulp is daarom hard nodig.