Pastoraat

| home | kogerkerkgemeente | actueel | diaconaat | kerkdiensten |


kerkschip psalm en gezangenbord
Kogerkerk - kerkschip (18de eeuw) Kogerkerk - gezangenbord aan preekstoel (19de eeuw)

Pastoraat

Bezoek en telefonisch spreekuur

De kerk is er voor iedereen, dus ook voor hen die niet bij een kerk zijn aangesloten. Iedereen kan bij de kerk terecht voor een gesprek over onderwerpen rond christelijk geloof, zingeving, levensvragen, ziekte, rouw of de bijbel.
In de kerk noemen we gesprekken hierover ‘pastoraat’. Dat wordt verzorgd door een aantal mensen uit de gemeente (pastoraal werkers) en door de predikant. Zo’n gesprek kan telefonisch of iemand kan bij u op bezoek komen, als u over deze of soortgelijke vragen wilt praten.
U kunt daarvoor contact opnemen met dominee Margo Trapman (tel. 075 20 21 601 of 06 470 678 94). Zij is het beste bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 12.00 - 13.00 uur. Als zij de telefoon niet opneemt, kunt u een bericht op het antwoordapparaat achterlaten. U wordt dan teruggebeld.

Contact per e-mail
Als u het prettiger vind om contact te hebben per e-mail, dan is dat ook mogelijk. Stuurt u dan een bericht aan ds. Margo Trapman:
ds.sm.trapman@gmail.com waarin u aangeeft waarover u contact wilt. In principe zal uw mail binnen twee werkdagen beantwoord worden. Het kan zijn dat u alsnog het voorstel krijgt om telefonisch verder te praten. Dat is soms een geschiktere manier van contact.

Ziekte, ziekenhuisopname
Als u bij ziekte en/of ziekenhuisopname prijs stelt op bezoek van ds. Trapman, kunt u dat aan haar door (laten) geven.

Rond rouw en overlijden
Rond een overlijden kunt u een beroep doen op ds. Trapman voor één of meer gesprekken, het leiden van een rouwdienst of een andere vorm van begeleiding.
Als u haar bij een rouwdienst wilt betrekken, is het praktisch om zo spoedig mogelijk na het overlijden te overleggen over dag en tijd.
Ook als het nog niet zo ver is, kunt u al contact met ds. Trapman opnemen om uw wensen rond uw overlijden of dat van een geliefde te bespreken en eventueel wensen op papier te zetten.
Van gemeenteleden en hen die staan geregistreerd als verbondene met de Kogerkerkgemeente wordt hiervoor geen vergoeding gevraagd.
Van anderen wordt wel een vergoeding gevraagd. Informatie hierover is verkrijgbaar bij Coby Houthuijse of Wim Tip (zie pagina 'Verhuur', onder het hoofdmenu van deze website
).