Beleidsplan 2023 - 2026

Het beleidsplan is door de kerkenraad voorlopig vastgesteld. Tijdens een gemeentelunch op 25 februari 2024 wordt dit voorgelegd aan leden en ingeschreven vrienden. 
U vindt het beleidsplan hier
terug