zondag 7 augustus 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Desiree Woudt
Organist: Wim Tip

1e Collecte: Diaconie: Diaconie - eigen werk 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk:

terug