woensdag 3 april 2024

Lezing Sytse de Vries over Maria

Datum: 
 woensdag 3 april 2024
Tijdstip: 
 14:00
Locatie: 
 Noorderkerk, Herijermansstraat 127, Zaandam

Sytze de Vries met een power point presentatie over Maria.

De figuur van Maria is voor Katholieken een wezenlijk deel van het geloofsleven. Voor Protestanten is zij vooral een gestalte uit de tijd van Advent. Toch is er de laatste tijd meer ruimte voor het oecumenisch gesprek over de moeder van Jezus. Er is zelfs sprake van een gezamenlijk te vieren ‘Maria Boodschap’, op de 25ste maart.

Maar in de traditie heeft zij vele gestalten gekregen: zowel dat van de kuise moeder als dat van de rebelse maagd. De evangeliën vertellen over haar - zij het nogal verschillend - maar daaromheen is een grote krans van tradities van volksdevotie ontstaan.

dichter/theoloog/predikant Sytze de Vries (www.sytzedevries.com) komt ons daarover meer vertellen. Hij schetst de verschillende ‘portretten’ zoals de Bijbelse geschriften die geven, maar ook de diverse accenten van de Maria-Traditie. Maar ook de nieuwste ontwikkelingen van de rooms-katholieke marialogie komen aan bod. Alles begeleid met beelden uit de kerkelijke kunst uit eeuwen. Met al die gegevens probeert hij een oecumenische visie op Maria te schetsen.

terug