Stichting

Doel
De Stichting ‘Vrienden van de Kogerkerk’  heeft tot doel de instandhouding, restauratie en verbetering van de monumentale waarde, alsmede het bevorderen van het meervoudig gebruik van de Kogerkerk en het gebouw 'De Stolp' te Koog aan de Zaan. Beide gebouwen zijn geplaatst op de Rijks Monumentenlijst en vormen een beeldbepalend element in het centrum van Koog aan de Zaan.

Donateurs
De Stichting kan haar doelstelling alleen verwezenlijken met de inzet van vrijwilligers en de financiële ondersteuning van donateurs.
Wilt u ons steunen? Van harte Welkom!

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

  • door jaarlijks of maandelijks een bedrag te storten op de bankrekening
  • door een eenmalige bijdrage op de bankrekening


Rekeningnummer: NL 02 RABO 0333 9698 55 ten name van Stichting Vrienden van de Kogerkerk te Westzaan

Wilt u ingeschreven worden als donateur en jaarlijks ons concertprogramma en informatiebrief ontvangen?
Vul het inschrijfformulier als donateur in en verstuur deze of bel met Liesbeth Rijken-Kralt, tel. 06-412 96 818
U ontvangt dan jaarlijks in augustus ons concertprogramma. 

ANBI
De Stichting is door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Stichting kunt u voor 125% fiscaal aftrekken.
Onze ANBI gegevens vindt u hier.

 

terug