zondag 9 oktober 2022

Koffie+ over project ‘Maak Ethiopië gezonder’

Locatie: 
 Kogerkerk
Tijdstip: 
 ca 11:30

Onder de noemer Koffie+ wordt enkele keren per jaar in aansluiting op de kerkdienst, na het koffiedrinken, een themabijeenkomst gehouden.
De diaconie van de Kogerkerk ondersteunt al een aantal jaren de stichting ‘Maak Ethiopië Gezonder’. Deze Stichting heeft als doel het bevorderen van de gezondheid van de (meest behoeftige) Ethiopische bevolking. In Wolliso, in centraal Ethiopië, is er een intensieve samenwerking met het St. Luke Hospital op het gebied van verloskunde en betrouwbare watervoorzieningen.Ook wordt er ondersteuning geboden aan een weeshuis, worden 4 armlastige studenten  gesponsord om een studie verloskunde te doen aan het St. Luke Hospital. Twee jaar geleden werd er een schooltje gebouwd in Lemen Metahora wat een groot succes is. Hans Doornbos, de voorzitter van deze stichting, komt ons alles vertellen over de mooie projecten die door deze stichting worden gerealiseerd.
Locatie: Kogerkerk
 

terug