dinsdag 24 januari 2023

Wie zou een bijdrage willen leveren aan een kerkdienst

Datum: 
 dinsdag 24 januari 2023
Tijdstip: 
 14:00
Locatie: 
 de Stolp

Wie zou een bijdrage willen leveren aan een kerkdienst.
In de Kogerkerk was het lang gebruikelijk dat bijdragen van gemeenteleden aan de kerkdienst bestonden uit de rol van de ouderling van dienst, het verzorgen van het Kyriegebed door een lid van de kyriegroep en het verzorgen van de voorbeden door één van de diakenen in avondmaal diensten.
In veel andere kerken is het ook gebruikelijk dat gemeenteleden als lector een schriftlezing verzorgen. Een moment dat dit in de Kogerkerk wel gebeurt is de dienst op Goede Vrijdag. Met de komst van Hanna van Dorssen als onze predikant zijn we gaan nadenken over mogelijkheden om gemeenteleden een bredere rol in onze kerkdiensten te geven. Hanna heeft al een aantal themadiensten samen met gemeenteleden voorbereid en in die diensten hebben gemeenteleden diverse rollen vervuld. In de vergadering van de kerkenraad en de klankbordgroep is besloten dat het goed is om met alle gemeenteleden in gesprek te gaan die een rol in een kerkdienst willen verzorgen.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Stolp op dinsdagmiddag 24 januari om 14.00 uur. De mensen die voor zover bekend al eens een bijdrage aan een kerkdienst hebben geleverd zijn persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Maar iedereen die ook een bijdrage aan een kerkdienst wil leveren is op 24 januari van harte welkom in de Stolp. Als u wilt komen dan stellen we het op prijs dat u dit meldt door een mailtje te sturen naar kogerkerkgemeente@gmail.com
Bert Valk, scriba.

terug