woensdag 24 mei 2023

Samen zingen: ad hoc cantorij Zaanse Spirit

Datum: 
 woensdag 24 mei 2023
Tijdstip: 
 20:00  - 21:15
Locatie: 
 Grote Kerk, Kerkbuurt 12 te Oostzaan

Zondagmorgen 4 juni vindt weer de Zaanse Spirit dienst plaats, de gemeenschappelijke viering van de
Zaanse PKN-kerken. De Cantorij van de Protestantse Gemeente Oostzaan en een gelegenheidscantorij (=cantorij
Oostzaan aangevuld met zangers uit de Zaanstreek), beide o.l.v. Koos Lith, verlenen medewerking aan deze viering.
Wilt u meezingen? De cantorij oefent op de volgende woensdagavonden: 17, 24 en 31 mei van 20.00
tot ong. 21.15 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 12 te Oostzaan. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

terug