dinsdag 2 juli 2024 t/m maandag 1 juli 2024

Themagesprek ‘Inspiratie en Verdieping

Datum: 
 dinsdag 2 juli 2024 t/m maandag 1 juli 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 de Stolp

Themagesprek ‘Inspiratie en Verdieping’, meedenken over het activiteitenprogramma van de Kogerkerk

De zomerperiode  komt weer in zicht. In het afgelopen seizoen 2023 - 2024  hebben  in de Kogerkerk, naast de kerkdiensten,  weer vele andere  activiteiten plaatsgevonden.  Ook waren er de nodige activiteiten  van de PKN Ring Zaanstreek.
Het wordt dus weer tijd  de blik te richten  op het volgende seizoen, dat in september  van start zal gaan.    
Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst  georganiseerd  waarin we hier met  elkaar over praten. Deze bijeenkomsten  worden ​aangeduid  als themagesprek  'Inspiratie  en Verdieping'.  Naast de vaste activiteiten,  zoals bijvoorbeeld  de gemeentemaaltijd,  de meditatiebijeenkomsten,  de handwerkgroep,  het Zincafé en de woensdagmorgen groep, is er altijd de mogelijkheid  om nieuwe  activiteiten  te ontwikkelen.  Ook is er inmiddels  inzicht  in wat de Ring gaat 
organiseren.
Een aantal mensen die zijn betrokken bij activiteiten of heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om mee te denken zijn  al per mail uitgenodigd, maar alle gemeenteleden  die willen meedenken over ons activiteitenprogramma zijn welkom.

Wie mee wil praten  kan zich aanmelden  op het emailadres  van de Kogerkerk: kogerkerkgemeente@gmail.com    .
De bijeenkomst  vindt  plaats in de Stolp, de aanvang is 10.00 uu

terug