Aktie Kerkbalans 2022

Kerkrentmeesters zijn meestal geen schrijvers maar doeners. Het welzijn van de gemeente en het huis waar de gemeente samenkomt is hun taak en heeft uiteraard hun bijzondere belangstelling. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is AKTIE noodzakelijk. De jaarlijkse AKTIE KERKBALANS in het begin van het jaar is de eerste van een reeks activiteiten.

Aan het begin van het nieuwe jaar 2022 beginnen wij met een eerste actie: De aktie kerkbalans. Deze heeft als jaarthema:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN. Tussen 15 januari en 29 januari 2022, gaan mede gemeenteleden op pad met deze vraag aan u om zo samen de balans, het evenwicht, te vinden tussen inkomsten en uitgaven.

Met wel wat zorg hebben wij gekeken naar de begroting voor 2022. De ingezette trend om de tekorten zo klein mogelijk te laten zijn, is helaas op dit moment niet haalbaar.
Onze gemeente heeft te maken met wat ons allemaal overkomt op het ogenblik: stijgende energiekosten. Maar ook: hogere onderhoudskosten en lage rentebaten. Voor ons heel belangrijk zijn de inkomsten uit verhuur van de gebouwen. Corona en de daarbij behorende maatregelen, zorgden voor fors mindere verhuurinkomsten.

De conclusie is dat er voor het komende jaar waarschijnlijk een tekort van € 10.700 zal zijn. Dat is jammer, maar het is niet anders!
Naast doeners zijn kerkrentmeesters ook bedelaars. De kerkrentmeesters van de Kogerkerk zijn hierop geen uitzondering, maar WIJ HEBBEN WEL EEN WENS!!!

Wilt u ons helpen de voorziene tekorten in het komende jaar 2022 zo klein mogelijk te laten zijn?? Onze dank hiervoor!!

Het College van Kerkrentmeesters
terug