Allerzielen 2 november 2022

ODe kerk staat wijd open p de dag van Allerzielen, 2 november, stond de begraafplaats en de Kogerkerk wijd open. Op alle graven brandde een kaars. In de kerk staken velen een lichtje aan ter nagedachtenis aan een dierbare. 

Bas Westerhof speelde, onder grote belangstelling, op het orgel een wensconcert. Er waren 17 verzoeknummers, van Bach tot de Beatles. 
Zondag 6 november werd er gebeden voor de mensen die iets in het gebedenboek hadden geschreven.

 
terug