Beleidsplan 2023 - 2026

Dit beleidsplan is, na raadpleging van de gemeenteleden en ingeschreven vrienden tijdens de  gemeentelunch op 25 februari 2024, door de kerkenraad vastgesteld  in de vergadering van 21 maart 2024.  
U vindt het beleidsplan hier
terug