Zincafé

Met dit café wil de Kogerkerkgemeente gelegenheid scheppen om in informele sfeer met elkaar te praten over kwesties rond godsdienst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken. Het Zincafé is gestart in 2010 en wordt doorgaans tweemaal per jaar georganiseerd op een vrijdagavond.

Agenda


Historisch overzicht vanaf 2010:

- Bert Keijzer,  ethicus en verpleeghuisarts;  Corrie Noom, wethouder Zaanstad; Gerja Pellegrom, directeur woonzorgcentrum (2010): Ouder worden tussen droom en daad
- Ruard Ganzevoort, voorzitter De Linker Wang, platform voor religie en politiek,  Piet Keijzer, v.m. wethouder Integratie in Zaanstad (2010): Pluriformiteit, populisme, integratie en identiteit
- Jean Jacques Suurmond, predikant in een zorgcentrum en columnist in Trouw; Gerrit Kimsma, huisarts te Zaandijk (2011): Vragen rond het levenseinde
- Matthijs Bouman, econoom en journalist; Henk Tieleman, emeritus hoogleraar godsdienstsociologie (2011) Financiële crisis, failliet van de samenleving?
- Manuele Kalsky, theoloog en directeur van het Dominicaans Studiecentrum en hoogleraar theologie en samenleving aan de Vrije Universiteit (2012): Religieuze overtuigingen splijtzwam of bindmiddel?
- Huub Oosterhuis, dichter en theoloog (2012): Geloof, hoop en liefde, nieuwe tijden, oude woorden.
- Mariette Hamaker, huisarts te Amsterdam en een van de geïnterviewden in de serie 'Kijken in de ziel'; Gert Toes, geestelijk verzorger in  het Westfries Gasthuis te Hoorn (2013): Behandeling van oudere en ernstig zieken.
- Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing en Erica Meijers, theoloog en staflid van het wetenschappelijk bureau van Groen Links (2013): De maatschappelijke betekenis van godsdienst.
- Marjan Minnesma, directeur van de stichting Urgenda (2014): Ideeën voor een duurzame wereld.
- Hans Goslinga, politiek commentator Trouw (2014): Nu meer dan ooit, leve de democratie!
- Hans Achterhuis, filosoof (2015): Tussen utopie en werkelijkheid.
- Yassin Elforkani (2015): Yassin Elforkani aan het woord.
- Domenica Ghidei, deskundige multiculturele samenleving (2016): Uitdagingen en verantwoordelijkheden van de multiculturele samenleving.
- Marijke Broekhuizen (vertelster), Hein Dop (enscenering), David Samson (muziek) en Jaap van Kampen (gastheer) (2016): Rekkelijk en precies – remonstranten en contraremonstranten.
- Hubert Smeets, Ruslandkenner, historicus, journalist verbonden aan de NRC, schrijver van De wraak van Poetin (2017): Zin en onzin over Rusland.
- Hans Luijten (2017): Begrijpen wij Turkije en de Turken nog?
- Mgr. Joris Vercammen, oud katholiek aartsbisschop (2018): Klaar met het leven en dan??
- Jan Hamming, burgemeester Zaanstad (2018): Meedoen in Zaanstad.
- Marja van der Eijk, Nederlandse Transplantatie Stichting (2019): Aspecten van de Orgaantransplantatie
- Dick Pels, socioloog en publicist (2020): Populisme, een wind die overwaait?
- Spreker: ds. Ranfar Kouwijzer, predikant - directeur van de Pauluskerk in Rotterdam (2021) Denken en Doen
- Sprekers, Jan Eeerbeek en Jemuel Lampe, (2022) die aantoonden hoe het kan lukken ex-gedetineerden hun plek in de samenleving te laten vinden.
- Spreker: Kathleen Ferrier (2023), Slavernijverleden en identiteitsdenken
- Spreker:Heleen Zorgdrager is hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam en gasthoogleraar aan de Oekraïense Katholieke Universiteit, Lviv, Oekraïne. Zij sprak over het thema “Wat is de weg van de vrede: kerken en oorlog in Oekraïne.”

 
terug