'Een plaats voor iedereen'

Roze Viering 5 juni 2023

Het pleidooi voor dat recht wil de Kogerkerkgemeente onderstrepen met de roze vieringen. Waarbij we inspiratie putten uit de aloude Bijbelverhalen.

Voor de derde keer op rij ging aan de Zaanpride de (goed bezochte) roze viering vooraf. Het motto was dit jaar: ‘een plaats voor iedereen’.
Hanna van Dorssen, initiatiefnemer van deze vieringen, moest noodgedrongen verstek laten gaan. Cocky Brouwer van de Kooger Vermaning schoot te hulp. En zo werd een bredere basis gelegd voor de voortzetting van de roze vieringen. De viering werd voorbereid door gemeenteleden van de Kogerkerkgemeente, de Kooger Vermaning en Cocky Brouwer. De vrouw van Cocky, Henriette van Dunné, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Rotterdam, was de voorganger. Tijdens de viering zong Rosanne Kolvers het lied ‘Somewhere’ uit de film de Westside Story. Zij werd op de piano begeleid door Geert Rijken. (Jawel, de zoon van …) Als afsluiting zong Rosanne traditiegetrouw het Zaanpride lied. In het Noord-Hollands dagblad stond op maandag 5 juni een uitgebreid verslag. Ik citeer hieruit woorden, gesproken door Henriette: ‘Een plaats voor iedereen’, ik hoop dat dat waar is. Dat vergt namelijk nogal iets van iedereen. Tolerantie is daarbij heel belangrijk. Nederland stelt trots dat hier allemaal kansen zijn. Maar wat belangrijk is, zijn gevoelens. Hoe is voor jou wanneer regenboogvlaggen verbrand worden. Of wanneer mensen uit de wijk worden weg gescholden. Of wanneer je niet hand in hand durft te lopen, omdat je bang bent voor klappen. Daarom vieren we Pride. God geeft namelijk hoop dat jet anders kan’.  Niels van der Veen droeg een mooi, zelf geschreven gedicht voor, hieronder afgedrukt. Het slotwoord werd gesproken door Frank Vos, voorzitter van de Zaanse Regenboog. Hij sprak zijn dank uit voor het warme welkom in de Kogerkerk.


Gedicht voor Regenboogviering 04-06-2023
 
In een wereld waarin alles tegenwoordig snel en online moet,
lijken we te verdwalen in het aandachtig te luisteren naar andere hun verhalen.
 
Het perfecte wereldje online lijkt een mooi beeld om naar te streven,
maar in werkelijkheid duurt deze perfectheid maar heel even
 
Online lijkt er een plaats voor iedereen,
 maar in het echte leven zijn veel mensen al lang alleen,
alleen in de vergetelheid en de eenzaamheid van alle mensen,
 is wat wij een ander toch niet wensen
 
Er is een plaats voor iedereen dat echt bestaat,
dus richt je hart tot de Heer want dat is nooit te laat.
 
Aan Zijn tafel mag je zijn zoals je bent,
dus wees Welkom en geniet van elk moment!
 
Het is een plaats vol met liefde en alle kleuren,
richt je tot de Heer en zie wat er dan voor moois kan gebeuren. 

Door: Niels van der Veen.

 
terug