Diaconie

De diaconie ondersteunt maatschappelijke projecten ver weg en dichtbij. Elke zondag wordt er voor een diaconaal doel gecollecteerd. De collectedoelen  worden in het kerkblad “Rond de Kogerkerk” en in de nieuwsbrief vermeld. Aan onderstaande projecten heeft de Kogerkerkgemeente zich voor langere tijd verbonden.

* Stichting Present 
Dokters van de wereld
* Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis” 
De Bron Zaanstreek

In elke kerkdienst wordt gecollecteerd voor een diaconaal doel. Vele doelen zijn verbonden aan Kerk in Actie. Informatie hierover is te vinden op Collectedoelen Kerk in Actie 
Onder kerkdiensten wordt bij elke zondag het diaconale doel van de collecte vermeld.


De Diaconie van de Kogerkerkgemeente heeft een ANBI status. Klik hier voor meer informatie.

terug