Excellent concert in de serie Kogerkerkconcerten

Zij brachten een programma waarin de nadruk lag op bewerkingen van composities voor zang met orkestbegeleiding. Daarnaast was er oorspronkelijk werk voor orgelsolo te horen.
Het Kogerkerkorgel is bij uitstek geschikt voor het weergeven van orkestpartituren. Rond 1920 was de verzadigde klank van het symfonieorkest het ideaalbeeld. Ook voor het orgel. De grote verscheidenheid aan orkestklanken in het Kogerkerkorgel werd daarvan de weerslag. Zo zijn er orgelstemmen die klinken als een sonore hoorn. Er is een strijkersgroep, er zijn solostemmen zoals fluit, hobo en trompet. De bekende Franse componist César Franck schreef eind negentiende eeuw zowel romantische orkestwerken als orgelmuziek. Zijn stelregel was 'het orgel is mijn orkest'. De orkestklank, hoe verzadigd ook, moest daarbij kunnen aanzwellen van fluisterzacht tot krachtig en expressief. Orgels zoals het Kogerkerkorgel boden de mogelijkheid tot een 'generaal crescendo'. Ook kregen ze een zwelkast. Met een trede kon daarmee het geluid worden gedempt tot bijna onhoorbaar. De zwelkast bood ook de mogelijkheid om net zoals bij een orkestinstrument het geluid te laten toe- en afnemen als de muziek erom vroeg.
Bas Westerhof wist de mogelijkheden van het romantische orgel volledig te gebruiken. Daardoor waren zijn begeleidingen in de operafragmenten die Diane Johnston zong fantasievol en helemaal passend in het klankbeeld van Massenet, Saint Saens of Bizet. Zijn vertolkingen van de oorspronkelijke orgelwerken van Bach, Widor en Whitlock vormden een aangename afwisseling op hoog niveau.
De zangeres Diane Johnston had zich in haar opleiding vooral gericht op het operarepertoire. De rol van Carmen uit de opera van Bizet stond daarbij meerdere malen op het programma. Zij bleek te beschikken over een helder stemgeluid en een goede dictie. In het Kogerkerkconcert was zij echter niet helemaal gedisponeerd, wat zich met name uitte in de trefzekerheid. Binnen dit geheel slaagde zij in de aria uit Carmen nog het best om de bedoelingen van de muziek over te brengen.

WILLEM TIP

Het volgende concert is op zaterdag 2 maart, lees meer
terug