Financiële ondersteuning

U kunt uw bijdrage in de collecte doen tijdens de  dienst.  Een andere mogelijkheid is een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie: NL 42 INGB 0000 6673 03 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Koog-Zaandijk te Koog aan de Zaan.
Vermeldt u bij de overschrijving het doel in het vakje ‘mededeling'. Het is ook mogelijk in één keer een bedrag over te maken. Zet dan bij mededeling: algemene gift. De diaconie verdeelt het bedrag dan over de diverse doelen.
terug