Impressie gemeentelunch 2022

Na een bemoedigende viering waarin Dylan tot zijn grote vreugde Hanna mocht assisteren, werd de kerkruimte omgebouwd, koffie gedronken en vond vooral ontmoeting plaats. In groepjes werd geanimeerd van gedachte gewisseld over de vragen ‘Wat spreekt je aan in de Kogerkerkgemeente’ en ‘Wensen voor de toekomst’. Vele gedachten zijn opgeschreven, de uitwerking hiervan in een volgende Rond de Kogerkerk.
Tijdens de pauze werden de broodjes, verzorgd door Aleid, Monica en Marja, met smaak verorberd. Hierna was er gelegenheid op flaps te vermelden welke prioriteit men geeft aan de inzet van de predikant en aan activiteiten in en vanuit de Kogerkerkgemeente. Ook was er een flap waarop men vragen en/of tips aan de kerkenraad / klankbordgroep kon geven.


Hiernaast vulden velen in aan welke activiteiten men als vrijwilliger een bijdrage wil leveren, waarvoor dank.
Er was veel onderling gesprek. Er is veel genoteerd. Hiermee is de basis gelegd voor het schrijven van een nieuw beleidsplan.
We kijken terug op een zinvolle zondagmorgen vol elementen van vieren, ontmoeten en wisselen van gedachte. Bewust genoteerd als werkwoorden, gemeentezijn doen we samen.
terug