Vul onderstaande gegevens in en klik op versturen.
Als u gehuwd bent of op andere wijze samenwoont en uw echtgeno(o)t(e) of partner wil zich ook inschrijven bij de Kogerkerkgemeente, dan verzoeken wij u om ook van hem/haar de gegevens in te vullen. 
Als u ook inwonende kinderen tot zestien jaar wilt laten registreren bij de Hervormde gemeente Koog-Zaandijk dan verzoeken wij u om die gegevens in te vullen.

Achternaam *   
Doopnamen *   
Roepnaam  
M/V *   
Straat en huisnummer *   
Woonplaats + PC *   
Geboortedatum en plaats  
Telefoon  
E-mail  
Doopdatum en plaats *   
Als u belijdenis hebt gedaan:   
Belijdenisdatum en plaats  
Overschrijving vanuit welke gemeente? *   
Wekelijkse digitale nieuwsbrief ontvangen? *   
Abonnement Kerkblad? *   
------------------------------  
Gegevens echtgeno(o)t(e) of partner:  
Achternaam  
Doopnamen  
M/V  
Geboortedatum en plaats  
Belijdenisdatum en plaats  
Datum huwelijk / partnerregistratie  
------------------------------  
Gegevens kind(eren):  
Naam1e kind  
Geboortedatum en plaats  
Doopdatum en plaats  
Naam 2e kind  
Geboortedatum en plaats  
Doopdatum en plaats  
Naam 3e kind  
Geboortedatum en plaats  
Doopdatum en plaats  
Opmerkingen