Kerkblad en Nieuwsbrief


Kerkblad 'Rond de Kogerkerk'


Het kerkblad ‘Rond de Kogerkerk’ verschijnt ongeveer 8 x per jaar.

Er zijn 2 abonnementsvormen:

1.    Digitaal: abonnementsprijs minimaal € 5,00 per jaar. Het blad wordt per e-mail toegezonden.
2.    Op papier: abonnementsprijs minimaal € 8,00 per jaar. 

Abonneren:
stuur een e-mail aan ronddekogerkerk@gmail.com of bel met Erna Hoogeveen: 075 6157548 en vermeld de gekozen abonnementsvorm.

Berichten voor het kerkblad:
stuur een mail aan ronddekogerkerk@gmail.com
 

Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente


De Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente verschijnt wekelijks. Hij wordt kosteloos verspreid onder de digitale abonnees. Voor bezoekers is op zondag een aantal exemplaren beschikbaar in de kerk.

Berichten voor de Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente:
Inleveren uiterlijk woensdagavond 20.00 uur, liefst per e-mail aan nieuwsbriefkogerkerk@gmail.com. Tekst graag onopgemaakt aanleveren, lettertype Calibri, punt 11.

Redactie Nieuwsbrief:
Bert Valk, Monica van Meurs en Victor Naumann.

Digitaal abonnement nieuwsbrief:
stuur een berichtje aan nieuwsbriefkogerkerk@gmail.com  of bel met Bert Valk, tel. 06-40366883.
 
terug