zondag 15 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Hanna van Dorssen
Organist: Wim Tip

Gezamenlijke dienst met mensen met een verstandelijke beperking.
Viering Maaltijd van de Heer; 1e Collecte: Diaconie: KIA - Op adem komen in de Glind 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk: Bleeker Foundation

terug