zondag 22 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Piet Warmenhoven
Organist: Merk Rijken

1e Collecte: Diaconie: PKN - Oog voor kinderen in pioniersplekken 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk:

terug