zondag 29 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Pieter Oussoren
Organist: Merk Rijken

1e Collecte: Diaconie: PKN - Diaconaat: ook voor jongeren 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk:

terug