zondag 10 juli 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Hanna van Dorssen
Organist: Wim Tip

1e Collecte: Diaconie: Diaconie eigen werk 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk:

terug