zondag 17 juli 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Willemien Roobol
Organist: Wim Tip

1e Collecte: Diaconie: Kerk in Actie: Zuid-Afrika brengt arme boeren in actie
2e Collecte: Kerk: Kerk, 3e Collecte: Onderhoud gebouwen

terug