zondag 14 augustus 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): pastor Ko Schuurmans
Organist: Merk Rijken

1e Collecte: Diaconie: KIA - Egypte - De kerk staat op tegen armoede in het dorp 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk:

terug