zondag 21 augustus 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Willemien Roobol
Organist: Merk Rijken

Viering Maaltijd van de Heer; 1e Collecte: Diaconie: project Eenzaamheid, Leger des Heils 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk: Bleeker Foundation

terug