zondag 4 september 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Hanna van Dorssen
Organist: Merk Rijken

1e Collecte: Diaconie: KIA - Myanmar volwaardige plek voor mensen met beperking 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk: Onderhoud Kerkgebouw

terug