zondag 11 september 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Margo Trapman
Organist: Wim Tip

1e Collecte: Diaconie: PKN - De kerk een thuis voor jongeren 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk:

terug