zondag 9 oktober 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Axel Wicke
Organist: Merk Rijken

1e Collecte: Diaconie: PKN - Pioniersplekken nieuwe vormen van kerk zijn 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk: Onderhoud Kerkgebouw

terug