zondag 27 november 2022 om 10:00

Kerkdienst, 1e advent
Voorganger(s): ds Pieter Oussoren
Organist: Wim Tip

1e Collecte: Diaconie: KIA - Colombia onderwijs voor werkende kinderen 2e Collecte: Kerk: Kerk 3e Collecte: Diaconie of Kerk:

terug