zondag 21 mei 2023 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Maas Beitler
Organist: Wim Tip

HA. In Smenwerking met mensen met een verstandelijke beperking.

Collectedoel: PKN, kinderen en ouders De regenboogkleuren staan voor liefde, op zoek naar zingeving

terug