zondag 11 februari 2024 om 10:00

Kerkdienst, oecumenische viering
Voorganger(s): Cocky Brouwer - Kogerkerk gesloten, viering in de Ontmoeting, Parklaan 1, Zaandijk
Organist: Merk Rijken

De oecumenische viering staat in het teken van de week het gebed met als thema: Heb God lief .....................en je naaste als jezelf. 
Deelnemende kerken zijn: De Ontmoeting, de Kooger Vermaning, de R.K.  Parochie van de HH. Martelaren van Gorcum en de Kogerkerkgemeente van Koog aan de Zaan en Zaandijk.

terug