woensdag 14 februari 2024 om 19:30

As woensdag
Voorganger(s): ds Hanna v Dorssen ism RK pastor Ko Schuurmans
Organist: Merk Rijken

In de veertigdagentijd organiseert de Kogerkerk samen met andere kerken en geloofsgemeenschappen vespers op de donderdagen 22 en 29 februari en 7, 14 en 21 maart. De vespers beginnen om 19.15 uur. Plaats: de Koger Vermaning, Lagendijk 34, 1541 KC Koog aan de Zaan. De week voor de vespers beginnen is er op woensdagavond 14 februari, om 19.30 uur in de Kogerkerk de viering van Aswoensdag, samen met de RK-parochie van de Martelaren van Gorcum. Deze viering markeert de aanvang van de veertigdagentijd.

terug