zondag 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst, PKN Zaanse Spiritdienst in de Oostzijderkerk
Voorganger(s): ds. Sjaak Visser en ds. Hans de Waal

Op 26 mei, de zondag na Pinksteren, is er de jaarlijkse gezamenlijke Zaanse Spirit-dienst, door en namens alle protestantse gemeenten in de Ring Zaanstreek, in de Oostzijderkerk te Zaandam. Samen vieren is het hart van onze samenwerking. Normaal gesproken doen we dat ieder in onze eigen kerken, en dat zullen we ook blijven doen, evenals (wellicht) lokaal samen vieren in de het kader van de oecumene, met anderen om ons heen. Maar als de gelegenheid zich voordoet, en dat doet die, dan is het ook prachtig om elkaar als protestanten in de Zaanstreek op zondagochtend te ontmoeten. Dit jaar zullen ds. Sjaak Visser (Oostzaan) en ds. Hans de Waal (Krommenie) de dienst leiden. Het is zondag Trinitatis, we zullen de lof zingen op Vader, Zoon en Geest. In de lezingen – voor wie zich alvast wil voorbereiden – horen we over wat Mozes (Ex. 3) en Nikodemus (Joh. 3) ervaren en ontdekken in hun ontmoeting met de Heer. Waar raken hun ervaringen en ontdekkingen aan die van ons?
De mee-zing Cantorij verleent medewerking. 

Collectedoel
De (eerste) collecte tijdens deze gezamenlijke dienst is bestemd voor een kunstwerk in het Stiltecentrum van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). ‘Het Stiltecentrum is een plaats die patiënten kan helpen bij het omgaan met ziekte. Het is een rustige plek waar, los van de hectiek in het ziekenhuis, ruimte geboden wordt om stil te staan bij levensvragen, zorgen en emoties zoals rouw, dankbaarheid, verdriet en vreugde. Het is daarom een belangrijke plek in het ziekenhuis, waarvan veel gebruik gemaakt wordt. De hal bij de entree van het stiltecentrum is niet sfeervol, het is namelijk een functionele ruimte, vooral bedoeld voor transport. Terwijl een warme uitstraling een belangrijke invloed kan hebben op het gevoel van welzijn bij de patiënten. De geestelijk verzorgers hebben daarom het plan opgevat om op de muur naast de entree van het stiltecentrum een kunstwerk te plaatsen. Dat geeft een warme uitstraling en duidelijke herkenbaarheid aan de plek waar mensen even tot zichzelf kunnen komen. Als motto voor het kunstwerk is een uitspraak van Mahatma Gandhi gekozen: “Waar liefde is, is leven”. Tijdens de dienst zal geestelijk verzorger Jody van Garderen van het ZMC daar nog iets meer over vertellen. Alvast van harte aanbevolen!
 

terug