zondag 2 juni 2024 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Judit Pusztai
Organist: Merk Rijken

De diaconale collecte is bestemd voor De Zaanse Regenboog
De Zaanse Regenboog organiseert activiteiten en informeert over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. De Zaanse Regenboog wil een open cultuur en veilig leefklimaat in Zaanstad. Een inclusieve maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt.    

terug