zondag 16 juni 2024 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): ds Hanna v Dorssen
Organist: Merk Rijken

Maaltijd van de Heer

De diaconale collecte is bestemd voor Diaconie eigen werk
De collecte is bestemd voor verschillende activiteiten die vanuit de diaconie worden ondersteund.

De Avondmaalscollecte is bestemd voor  Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld zetten zich in voor eenieder die, om welke reden dan ook, geen toegang heeft tot medische voorzieningen in Nederland.
 

terug