Wie zijn wij?

Zij wil een open en gastvrije gemeente zijn, die zich inzet voor mensen dichtbij en veraf, geïnspireerd door het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid en met zorg voor de aarde.
De diensten vinden iedere zondag plaats in de Kogerkerk, een monumentaal kerkgebouw in het hart van Koog aan de Zaan, met een historisch orgel en een koororgel.
De gemeentezang wordt begeleid door twee vaste organisten, die ieder met hun eigen speelwijze een bijzonder karakter aan de diensten geven.

Eredienst
Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. Daarin vinden wij van belang:
-    een stijlvolle liturgie met ruimte voor stilte en bezinning
-    goede exegese
-    prediking die bemoedigt, raakt en inspireert.
Wij zingen uit het nieuwe liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, dat in mei 2013 is uitgekomen. Regelmatig participeert een zanggroep, gevormd door  gemeenteleden in de eredienst.
Achtmaal per jaar delen we met elkaar brood en wijn.

Gemeenschap
De gemeente vormt een kleine, vrij hechte gemeenschap, waarin wij op eigentijdse wijze inhoud geven aan ons geloof. Nieuwkomers heten wij van harte welkom.
De kerkenraad wordt bijgestaan door een klankbordgroep die vrijwel altijd deelneemt aan de kerkenraadsvergaderingen.

Veel vrijwilligers zetten zich op zondag en door de week in voor tal van activiteiten – van het schoonmaken van kerk en bijgebouw tot het organiseren van activiteiten op het gebied van inspiratie, bezinning en ontmoeting. Zo wordt bijvoorbeeld in de wintermaanden maandelijks een ochtendbijeenkomst voor ouderen georganiseerd. Er is een hechte en actieve bezoekgroep die met regelmaat gemeenteleden bezoekt. De Kogerkerk staat open voor ieder die zich aangesproken weet door het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid en neemt vanuit die visie deel aan het landelijke initiatief  'Wijde kerk'.

Duurzaamheid
Vanuit de diaconie houdt de werkgroep Duurzaamheid zich bezig met vragen rond duurzaamheid en de invulling die hieraan in de gemeente gegeven kan worden. De werkgroep richt zich op acties waarmee we als gemeente bijdragen aan een goede omgang met de aarde. Ook via duurzaamheid kan de kerk ertoe bijdragen dat volgende generaties hun kansen op welvaart en welzijn behouden. Dankzij de activiteiten van de werkgroep is de Kogerkerkgemeente aangesloten bij het netwerk van Groene Kerken.

Scala van activiteiten
In de wintermaanden wordt een veelkleurig scala van activiteiten georganiseerd van Bijbelstudie en geloofsgesprek tot een maandelijkse gezamenlijke maaltijd en een handwerkgroep. Van oudsher heeft de gemeente een bijzondere band met de vrijzinnige gemeenschap binnen de Protestantse kerk. Deze band is op tal van terreinen merkbaar, onder meer op het gebied van activiteiten rond inspiratie en bezinning.

Rond de Kogerkerk
Ongeveer 8 maal per jaar verschijnt het kerkblad ‘Rond de Kogerkerk’ in een digitale en in een papieren versie. Wekelijks verschijnt de (digitale) Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente.

ANBI
De Kogerkerkgemeente is een ANBI instelling, evenals de Diaconie.
Informatie over de ANBI gegevens klik hier voor meer informatie.

Privacy
De Kogerkerkgemeente zorgt voor de privacy van leden en medewerkers. Klik hier voor de Privacyverklaring van de Kogerkerkgemeente.

 
terug