Predikant

Kerkplein
Je ziet mij hier op het kerkplein voor de Kogerkerk. Een prachtig gebouw waarin al eeuwenlang mensen samenkomen om bij hoogtepunten en dieptepunten in hun leven stil te staan. Mijn naam is Hanna van Dorssen.  In mijn werk als predikant ontdek ik steeds opnieuw dat elk levensverhaal uniek is. In de kerk probeer ik die verhalen in het licht van de Eeuwige te plaatsen en te spiegelen aan verhalen uit de Bijbel.
Tijdens mijn studie theologie lag mijn hart bij het leren verstaan van Bijbelverhalen. Ze zijn verrassend, tegendraads, troostend, vreemd en bemoedigend. Altijd ontdek ik weer nieuwe betekenissen.

Verstilling en bezinning
Een kerk is voor mij een plek van verstilling, bezinning en schoonheid. De Kogerkerk met haar kaarsenkronen, het hoge blauwe plafond, het schitterende orgel nodigt daar toe uit. Tegelijk is de kerk ook een plek waar samen gelachen en gehuild wordt, waar je elkaar ontmoet bij de koffie na een kerkdienst, bij een concert, waar je een kaarsje aansteekt op Allerzielen. Ik vind het belangrijk dat een kerk mensen verbindt. De Kogerkerk wil zo’n verbindende kerk zijn. Iedereen is welkom, of je nu wel of niet vertrouwd bent met de christelijke geloofstraditie.

Roze VieringOpen voor de buurt
De Kogerkerk verbindt zich ook met de Zaanse samenleving en steunt financieel projecten als de Zaanse Kledingbank. Op de zondag tijdens de Zaanpride is er in de kerk een Pride kerkdienst. Ik houd ervan om daar een creatieve vorm aan te geven en er een dienst van te maken waar mensen met heel verschillende achtergronden zich thuis voelen. We staan open voor ideeën uit de buurt. Je ziet mij dan ook niet voor niets zitten op het kerkplein. Kerk-zijn betekent voor mij aandacht hebben voor je binnenkamer, maar er ook op uit gaan.

PredikantenbordVan 1686 tot nu
In de Kogerkerk hangt een lijst met de namen van predikanten die eerder in Koog-Zaandijk hebben gewerkt. De eerste predikant begon al voor 1686 in een schoolgebouwtje tot de kerk  was gebouwd. Ik vind het bijzonder om deel te mogen zijn van die lange geschiedenis van de Kogerkerk en daar in deze tijd invulling aan te geven.

Contactgegevens
Wil je meer weten over de Kogerkerk? Wil je van gedachten wisselen over leven en geloof? Wil je informatie over het laten dopen van je kind of over trouwen in de kerk? Neem contact op.
Voor Contactadressen Kogerkerkgemeente, zie pagina Contact met de Kogerkerkgemeente.
terug