Sint Maarten, een muzikaal onthaal

                                                                                                                                                                               
Brandende kaarsen trokken de aandacht.
Kinderen en hun ouders kwamen naar binnen. Ze keken hun ogen uit in het prachtige, oude interieur. Het orgel speelde liedjes van Sint Maarten. De kinderen zongen luid mee.
De kinderen werden naar het orgel getrokken. 
Is dat een soort piano, vroeg iemand? 
Er volgde uitleg en de kinderen mochten er ook zelf op spelen.

Ze stonden ervoor in de rij.
Ook de preekstoel en de kostersbank hadden hun aandacht.Wat is dat? Met interesse luisterden ze naar uitleg.

En natuurlijk kregen ze een tractatie.
terug