Wilt zich als lid of als vriend uitschrijven? Vul onderstaande gegevens in en klik op versturen.
Als u gehuwd bent of op andere wijze samenwoont en uw echtgeno(o)t(e) of partner wil zich ook uitschrijven bij de Kogerkerkgemeente, dan verzoeken wij u om ook van hem/haar de gegevens in te vullen. Voor vrouwen graag ook de geboortenaam. 
Als u ook inwonende kinderen tot zestien jaar wilt laten uitschrijven bij de Hervormde gemeente Koog-Zaandijk dan verzoeken wij u om die gegevens in te vullen.

Ondergetekende geeft de wens te kennen *   
Achternaam *   
Voornamen *   
M/V *   
Straat en huisnummer *   
Postcode en woonplaats *   
E-mail  
Geboortedatum en plaats  
------------------------------  
Gegevens echtgeno(o)t(e) of partner  
Achternaam  
Voornamen  
M/V  
Geboortedatum en plaats  
------------------------------  
Onderstaande minderjarige kinderen kunnen eveneens uitgeschreven worden  
Naam 1e kind  
Geboortedatum en plaats  
Naam 2e kind  
Geboortedatum en plaats  
Naam 3e kind  
Geboortedatum en plaats  
Opmerkingen