Zaanse kerken in Actie voor Oekraïne

Gebed voor wie op de vlucht is

Onze God,

Meer dan ieder ander kent U de ervaringen van mensen op de vlucht, zonder veilig thuis.
Uw zoon vond geen onderkomen, maar slechts gesloten deuren in Bethlehem.
Hij vluchtte naar Egypte en had geen plek om zijn hoofd te rusten te leggen in Galilea. 

God, wees met ieder mens die vandaag geen plek heeft om het hoofd neer te leggen.
Met zij die zichzelf vreemdeling voelen, onderweg naar een onbekende plek en toekomst, 
en geconfronteerd worden met afwijzing, wantrouwen, onverschilligheid en gesloten deuren.

Zegen hen met hoop te midden van alle uitzichtloosheid, 
met mensen die naast hen staan en met een veilige plek. 
God, open onze ogen, onze oren, onze harten voor onze medemens in nood.
Help ons open te staan voor de ander, gastvrij te zijn en te volharden in onze roep en ons gebed om recht. 

Door Jezus Christus, onze verworpen doch verrezen Heer,

Amen

Grote behoefte aan nieuw ondergoed en nieuwe sokken voor vluchtelingen
Er blijft een grote behoefte heeft aan nieuw ondergoed en nieuwe sokken, voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen die in de Zaanstreek worden ondergebracht. Vanuit hygiënisch oogpunt is het niet gewenst om  gebruikt ondergoed en sokken in te zamelen.
Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL10 RABO 0319 0562 52 ten name van Stichting Zaandamse Gemeenschap (met ANBI-status) Graag met vermelding “ondergoed” zodat het gereserveerd kan worden voor dit specifieke doel. Graag breng ik deze oproep onder ieders aandacht, met het verzoek dit verder te verspreiden.
Mochten er mensen zijn die ook spullen in natura willen brengen, dan kan dit ook.
Ieder die persoonlijk nieuw ondergoed en nieuwe sokken beschikbaar wil stellen, kan dit inleveren bij het  steunpunt in de voormalige Miss Etam-winkel in de Rozenhof in Zaandam, van maandag – vrijdag, van 13.00 uur t/m 17.00 uur.
Actuele informatie over dit steunpunt is altijd te vinden op de facebookpagina: Noodopvang Oekraïne Zaanstad | Facebook

Stiltekring op de Gedempte Gracht [zaterdag 19 en zaterdag 26 maart]
Op de zaterdagen 19 en 26 maart, 15.00 uur wordt er weer een STILTEKRING gehouden, midden op de Gedempte Gracht bij de muziektent. En vervolgens elke zaterdag tot Pasen. De toestand in Oekraïne vraagt erom dat wij onze solidariteit tonen. Jullie aanwezigheid is daarbij zeer gewenst. Afgelopen zaterdag waren er al een flink aantal deelnemers. Bij deze de oproep om zaterdag in nog grotere getale aanwezig te zijn, om onze solidariteit met Oekraïne te betuigen.
Namens: o.a. Zaanstad Ecclesia, leden voormalig Vredesberaad, Terry Baas en  Willem Munters.

Wat gebeurt er in de gemeente Wormerland.
In de sporthallen van Wormer worden dagelijks vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk gehuisvest. Na administratieve zaken - zoals o.a. registratie - worden deze mensen elders in Nederland ondergebracht. Op deze locatie is geen behoefte aan inboedel of andere spullen.
Met geld van IPCI Zaanstreek (RK) zijn drie wasmachines geleverd in drie flatwoningen aan de Gele Lisstraat in Wormer, waar inmiddels Oekraïense gezinnen wonen. Op dit moment worden er nog drie flatwoningen opgeknapt en gereedgemaakt voor bewoning. Zodra er daar ook Oekraïense vluchtelingen worden geplaatst wordt bekeken, of de Oekraïense bewoners van deze woningen gebruik kunnen maken van elkaars wasmachine of dat er nog andere wasmachines zullen worden aangeschaft. Hierover vindt direct contact plaats met de actiecoördinator van WelzijnPlus in Wormer en de gemeente Wormerland.
In vier garageboxen in het flatgebouw zijn heel veel huisraad, dekens en andere zaken opgeslagen, die zoveel als mogelijk ingezet. 

Opbrengst concert
Zingen voor de Oekraïne.De zang en gebedsavond voor Oekraïne, afgelopen zaterdag 12 maart, in de Bullekerk in Zaandam heeft €.800,-- opgebracht.

Vluchtelingen in huis nemen
Als je overweegt een vluchteling in huis te nemen, kan je contact opnemen met https://takecarebnb.org/gastgezin/
Deze organisatie heeft ervaring met het onderbrengen van vluchtelingen in gastgezinnen, zoekt een goede match en helpt met het maken van goed afspraken, want die zijn nodig leert de ervaring.

Meer informatie
Ook op de websites van Zaankanters voor elkaar en van Vluchtelingenwerk is informatie te vinden, hoe mensen hulp kunnen bieden. Zie bijgaande links:
Hulpacties voor Oekraïne - Zaankantersvoorelkaar
Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl)


Aanmelden nieuws.
Zodra er meer nieuws is volgt er een nieuw nieuwsbulletin.
Wil je zaken melden die verspreid kunnen worden, mijn mailadres is bertvalk1953@gmail.com, mijn telefoonnummer:06-40366883.

Bert Valk, 18 maart 2022.

 
terug